Hitta till vår ridundervisning nära Västerås

Väg 1

Västerås-Skultuna-Bångbo

Kör mot Svanå, direkt efter Svanå Herrgård- Sväng av vid skylt ”Bångbo Gård” på vänster sida. Följ grusvägen, ca 6 km, vid Västmanlands mittpunkt delar sig vägen i tre delar, följ den mittersta, se skylt (liten vit). Följ vägen ytterligare 2 km, där delar sig vägen igen, håll höger, upp för 2 backar. Parkera vid stallet på höger sida.

Väg 2

Sala-Haraker-Svanå-Bångbo

Från Sala, kör mot Haraker/Skultuna, sväng av höger, skylt ”Svanå”, följ grusväg, tag höger, skylt ”Fläckebo” följ vägen och passera Hällsjön, tag av vänster in på grusväg, liten skylt ”Myrby hus”. Följ grusväg, när du ser soptunnor delar sig vägen, håll vänster. Parkera vid stallet på vänster sida.

Det finns många små skogsvägar skyltade ”Skogsväg hinder och fara kan förekomma

Dessa ska du INTE köra in på.

Väg nr 2 är att rekommendera vid vinterväglag med transport pga. Stora backar på Väg 1.